Wyszukaj ofertę w MLS

Ponad 2000
OFERT NA
WYŁĄCZNOŚĆ!
zgłoś swoją ofertę

Bądź na bieżąco

Pokaż kursy walut


Oceń naszą stronę

 

Gdańsk

     Miasto ma wspaniałą ponad tysiącletnią historię. Dzisiejszy Gdańsk postrzegany jest również poprzez jego kłopoty. Sytuacja stoczni - gospodarczego motoru napędowego regionu, symbolu Solidarności, który dzięki swojemu usytuowaniu może dać początek supernowoczesnej dzielnicy miasta, tak jak w 1980 roku dał początek procesowi rozpadu powojennego porządku na Starym Kontynencie. 
    Budowana autostrady A-1 zwiększy poziom inwestycji oraz atrakcyjność portu, otwierając przypływającym do Gdańska towarom drogę na południe Europy. 
     Niepowtarzalną szansę rozwoju dają w Śródmieściu Gdańska, oprócz postoczniowych terenów inwestycyjnych; Wyspa Spichrzów, Ołowianka oraz Główne Miasto. Północna część Śródmieścia obejmująca Nowe Miasto, Polski Hak oraz część Starego Miasta i Długich Ogrodów to obszar przeznaczony do spełnienia funkcji przyszłego centrum rozrastającej się metropolii. Jest to największa rezerwa inwestycyjna Gdańska. Do zainwestowania przeznaczono też tereny na górnym tarasie miasta oraz tereny Portu Północnego.
     W sferze mieszkaniowej, obok sporej liczby nowych osiedli, przeważnie na obrzeżach, Gdańsk musi się borykać z bardzo złym stanem wielu budynków. Są to w znacznej części zasoby komunalne w dzielnicach przez lata zaniedbywanych. Deweloperzy budują na swoich działkach odrębne wyspy, siedla często otoczone jeszcze polami, na których z czasem powstają kolejne osiedla lub lokale usługowe z pozostałą infrastrukturą. 
    Rozwój mieszkalnictwa zakłada poprawę warunków mieszkaniowych i określa ją na poziomie 30 m2 na jednego mieszkańca. Opracowany kierunek rozwoju mieszkalnictwa dąży do stworzenia szerokiej pod względem cenowym i przestrzennym oferty mieszkaniowej adresowanej do wszystkich grup ludności. Budownictwo o wysokiej intensywności i średnim standardzie adresowane do mniej zamożnych gdańszczan realizowane jest głównie w nowych dzielnicach mieszkaniowych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS-y).